NỒI HƠI- LÒ HƠI

THIẾT BỊ ÁP LỰC

THIẾT BỊ CƠ NHIỆT

XỬ LÝ KHÓI THẢI

TIN TỨC

thông tin liên hệ
KỸ tHUẬT
- 0972399045

KINH DOANH
- 0912 722 261

-

Nồi Hơi Ghi Xích

Nồi hơi ghi xích 6000 kg.hơi/h
Nồi hơi ghi xích 6000 kg.hơi/h
Nồi hơi đốt than ghi xích
Nồi hơi đốt than ghi xích