NỒI HƠI- LÒ HƠI

THIẾT BỊ ÁP LỰC

THIẾT BỊ CƠ NHIỆT

XỬ LÝ KHÓI THẢI

TIN TỨC

thông tin liên hệ
KỸ tHUẬT
- 0972399045

KINH DOANH
- 0912 722 261

-

Nồi Hơi Đốt Củi - Trấu

Nồi Hơi Đốt Củi, Vải1000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Củi, Vải1000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Than, Củi, Trấu 2000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Than, Củi, Trấu 2000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Trấu
Nồi Hơi Đốt Trấu
Nồi Hơi Đốt Than, Củi 25000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Than, Củi 25000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Củi Dạng Đứng
Nồi Hơi Đốt Củi Dạng Đứng
Nồi Hơi Đốt Than, Củi 10.000 Kg/h
Nồi Hơi Đốt Than, Củi 10.000 Kg/h